คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2555 สัญจรสู่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-28 พฤศจิกายน 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 58 ประจำปี 2555 โดยสัญจรสู่สถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  ในภาคเหนือได้สัญจร มา ณ หอนิทรรศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานร่วมแสดง เป็นผลงานประเภทภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อประสม  จำนวน 26 ชิ้นงาน  พิธีเปิดงานนิทรรศการจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.00 น. โดยมี รศ. พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์ ดร. ปรมพร รองผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องแสดงงานชั้น1 ด้านหน้า หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆในการเข้าชม  ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์และ วันนักขัติฤกษ์)

ฝากความคิดเห็น ...