คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้จัดนิทรรศการผลงานศิลปะภาพพิมพ์จัดวาง  ชุด เป็นหรือไม่เป็น   (To be or not to be) “   โดยรองศาสตราจารย์พงศ์เดช   ไชยคุตร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2555   ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีพิธีเปิดงานนิทรรศการเมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน  2555 เวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์  ลี้ตระกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธี

ผลงานที่จัดแสดงเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึก  (Printmaking installation )  จำนวน120 ชิ้น สร้างเนื้อหาเรื่องราว แสดงปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ชุมชน อันเกิดจากความเปลี่ยนแปลง ความขัดแย้งความล้มเหลวในกระบวนการขัดเกลาของสังคม  แนวความคิดของคำว่า to be or not to be “เป็นหรือไม่เป็น” เป็นภาวะความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่มีเงื่อนไขซับซ้อนหลากหลายมิติ โดยร้อยเรียงเป็นสัญลักษณ์ให้ประจักษ์ต่อการสัมผัสทางอารมณ์ ความรู้สึก และความคิด

นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลังหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม) เปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์และ วันนักขัติฤกษ์) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

ฝากความคิดเห็น ...