ททท. ชวน “ล่องสะเปา” เมืองรถม้าลำปาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสหนึ่งสีสันของวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ขอเชิญเที่ยวงาน “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2555” ประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำปาง ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2555 โดยความร่วมมือของ จังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง ส่วนราชการ องค์กร สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา กลุ่มหนุ่มสาว ชุมชน และคณะศรัทธาวัดต่าง ๆ ในจังหวัดลำปาง โดยใช้ชื่องานเป็นภาษาพื้นเมืองแบบดั้งเดิม เพื่อสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวลำปางเอาไว้ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางในฐานะเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือที่มีมนต์ขลังอีกแหล่งหนึ่งด้วย

ล่องสะเปา เป็นภาษาเหนือที่ใช้เรียก ล่องสำเภา ไม่มีผู้ใดทราบว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร แต่พบว่ามีอยู่ที่จังหวัดลำปางเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยปกติชาวล้านนาจะมีพิธีตั้งธรรมหลวง ตามประทีป โคมไฟ ในคืนวันเพ็ญเดือนยี่ หรือเดือนสิบสองทางภาคกลาง แต่ที่จังหวัดลำปาง ชาวบ้านจะทำสะเปาขนาดใหญ่ บรรจุผลไม้ ขนม ประทีป ธูป เทียนจุดให้สว่างไสวนำไปที่วัด รับศีล ฟังเทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง) ก่อนถวายเครื่องสักการบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขอขมาลาโทษต่อพระแม่คงคาผู้มีพระคุณต่อสรรพชีวิต จากนั้นจะนำสะเปาไปลอยในแม่น้ำ บ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยทุกข์โศก โรคภัย เสนียดจัญไรต่างๆ เพื่อความสุข ความเจริญแก่ตนเอง และครอบครัวสืบไป นอกจากนี้ นอกจากนี้ ชาวลำปางยังมีความเชื่อว่า การล่องสะเปา คือการทำทานให้แก่ผู้ล่วงลับ โดยตัวสะเปาจะทำจากกาบกล้วย มะละกอ ไม้ไผ่ หรือกระดาษแก้วใส ตกแต่งและประดับประดาด้วยดอกไม้ หรือใช้กระดาษสีตัดเป็นลวดลายต่างๆ ติดด้านข้างลำสะเปา ใส่ ข้าวสุก กล้วย อ้อยควั่น ข้าวต้มจิ้ม น้ำตาล เกลือ ยาสูบ หมาก พลู ดอกไม้ ธูป เทียน และรูปสัตว์ต่างๆ เชื่อกันว่าผู้ล่วงลับที่ได้อุทิศส่วนกุศลหรือทำทานไปให้จะนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในอีกภพหนึ่ง

นายวิสูตรบัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน ประจำปี 2555” เป็นอีกหนึ่งสีสันของประเพณีลอยกระทงทางภาคเหนือที่มีเสน่ห์ และเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ยังไม่มีโอกาสมาสัมผัสประเพณีล่องสะเปา ในปีนี้ จะมีกิจกรรมการล่องสะเปา และการประกวดสะเปาลอยน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด โดยจะปล่อยสะเปาล่องไปตามแม่น้ำวังจนถึงบริเวณสะพานแขวนหน้าเขื่อนยาง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ชมขบวนแห่ และการประกวดสะเปารถใหญ่ ตั้งแต่สามแยกเก๊าจาวจนถึงข่วงนคร และจอดแสดงสะเปารถใหญ่ บริเวณถนนท่าคราวน้อย และถนนบ้านเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8605 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. หรือที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครลำปาง โทร 0 54237 276 หรือ 0 5423 7237 ต่อ 3203, 3207 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ได้หลากหลายช่องทาง     Facebook: TATChiangMai.fanpage         Twitter: @TAT_Chiangmai         Instagram: TAT_Chiangmai Foursquare: TAT_Chiangmai         YouTube: TAT Chiang Mai

Related Posts