เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี การก่อตั้ง โดยได้จัดนิทรรศการเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว

นายโรจน์ ธุวนลิน กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เป็นประธานในพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 เชียงใหม่ซูอควาเรียม โดยมีพระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพิธีทำบุญจัดอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางแขกเหรื่อไปร่วมงานจำนวนหนึ่ง โดยเชียงใหม่ ซู อควาเรียม จัดงานฉลองครบรอบ 4 ปี ก้าวย่างสู่ปีที่ 5 และเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนในช่วงเย็น

ในโอกาสนี้ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้เปิดตัวการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยการจัดนิทรรศการเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีตู้ปลา 10 ตัวที่แสดงถึง 10 ประเทศ และกุ้งมังกร ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยได้จัดทำวีดิทัศน์ 2 ชุด ชุดที่ 1 นำเสนอเกี่ยวกับ 4 ปีที่ผ่านมา กับความประทับใจต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ชุดที่ 2 ในชื่อชุด “Chiangmai Zoo Aquarium The proud of Asean” นำเสนอเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้

ฝากความคิดเห็น ...