แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 21 ประจำปี 2555

ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ พร้อมภาคี แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 21จุดประทีปโคมทองส่องวิถี ฉลองพุทธชยันตี แสงแห่งธรรม เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมที่สอดคล้องกับศาสนาและพุทธบูชา

ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ ภาครัฐและองค์กรด้านการท่องเที่ยว จัดงานแถลงข่าว เทศกาลโคมยี่เป็ง ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การค้า O.P. เพลส เชียงใหม่ โรงแรมเลอเมอริเดียน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลยี่เป็งล้านนา ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 18.30 – 22.30 น. บริเวณถนนท่าแพ และ ถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ ภายใต้แนวคิดหลัก จุดประทีปโคมทองส่องวิถี ฉลองพุทธชยันตี แสงแห่งธรรม เพื่อนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ที่เป็นความเชื่อด้านศาสนาและพุทธบูชา ความงดงามด้านศิลปวัฒนธรรม และความอ่อนช้อย ของนาฎศิลป์ล้านนา ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย วิถีชิวิตไทยล้านนาและภูมิปัญญาดั้งเดิม กับงานยี่เป็งอีกด้วย

Related Posts