วิทยาลัยศิลปะ สื่อ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วัฒนธรรมและการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวนสัตว์เชียงใหม่ บริษัท CodesPorter Pte Ltd และบริษัท Rockmoon Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ได้มีการจัดการแถลงข่าว เปิดตัวโครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Classroom of the Future) ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ผ่านแท็บเล็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนสนับสนุนความคิดร่วมมือ ระหว่างโรงเรียน คณะครู คณาจารย์ นักวิชาการทางด้านการศึกษา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น อีกทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้ นอกสถานที่ผ่านแท็บเล็ต โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พศจิกายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น.

ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ขณะอธิบายฟังชั่นต่างๆบนแอพพลิเคชั่น

ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นที่จะนำมาใช้

บรรยากาศห้องแถลงข่าวที่เต็มไปด้วยสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ

แถลงข่าวเสร็จก็มีการมอบของที่ระลึก

พิธีกรสาวสวยขณะดำเนินงาน

โชว์กันให้เห็นๆ กับแอพพลิเคชั่นบนแท็บเล็ตที่จะนำมาใช้ในการเรียนรู้

Mr. Shawnz Neo ชักภาพร่วมกับมัสคอตน้องช้างและแพนด้า

ฝากความคิดเห็น ...