กองบิน 41 เปิดทำบัตรผ่านกองบิน ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย. 55 – 28ธค. 55

กองบิน 41 
เปิดทำบัตรผ่านกองบิน ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย. 55 – 28ธค. 55
เวลาทำการ จ-ศ 08.00-16.00 พัก 12.00-13.00 วันพุธครึ่งวัน
หลักฐานการสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.ใบขับขี่
4.ทะเบียนประจำรถ
5.ใบจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีเปนรถของหน่วยงาน)
6.ใบคำร้อง(รับได้ที่กองร้อย)ค่าธรรมเนียม5บาท
7.ค่าธรรมเนียมบัตร60บาททุกประเภท
* เอกสารทุกอย่างต้องเปนคนๆเดียวกันไม่ออกใบอนุญาติให้กับผู้ที่นำรถญาติมาขอ(เว้นพ่อ แม่ ลูก ที่ผูกพันธุ์ทางสายเลือดเท่านั้น)

Related Posts