คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช   ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ จะจัดงานแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะภาพพิมพ์    “ To be or not to be เป็นหรือไม่เป็น” ขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ถ.นิมมานเหมินต์ กำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. โดยคุณอนันต์  ลี้ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี


การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ได้นำผลงานศิลปกรรมของรองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึก สร้างเนื้อหาเรื่องราวเป็นชุดภาพพิมพ์       จำนวน 80 ชิ้น ที่สะท้อนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ชุมชนและทรัพยากรที่จำกัดมาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ผลงานพัฒนางานทัศนศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ ทศวรรษใหม่ ในสังคมใหม่ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2555


คณะวิจิตรศิลป์จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2555 (หยุดวันจันทร์) ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่            053- 944833

Relate Posts :