“ลอยโคมยี่เป็ง” อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ปีนี้จัดวันที่24 และ30 พ.ย. 2555 นะครับ มีรายละเอียด ดังนี้

งานบุญกฐินล้านนา และงานบุญประเพณียี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา

กำหนดการจัดงาน : วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 17.00 – 20.30 น.

ผู้จัดงาน : ธุดงคสถานล้านนา

สถานที่จัดงาน: ณ ธุดงคสถานล้านนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
การเข้าร่วมกิจกรรม: ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้างาน
กิจกรรม: ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้รักในศิลปวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีทอดกฐินล้านนาสามัคคี และงานบุญประเพณียี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สร้างมหากุศลให้เมืองเชียงใหม่ ให้ประเทศไทยร่มเย็น ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วยกิจกรรม การสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นทำนองสรภัญญะ การนั่งสมาธิเจริญภาวนา การเวียนเทียน การจุดประทีปและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชา ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และรักษาประเพณีเข้าวัด กรุณาสวมชุดขาว ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ และเพื่อความปลอดภัยในงานไม่อนุญาตให้โคมไม่ได้มาตรฐานเข้างาน ทุกท่านสามารถร่วมบุญโคมมาตรฐานได้ในพื้นที่จัดงาน ขออภัยในความไม่สะดวก มีจุดตรวจโคมและจุดรักษาความปลอดภัยก่อนเข้างาน และกรุณาวางแผนเวลาในการเดินทางก่อนเวลา 17.00 น. ถนนปิดในเวลา 18.00 น. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้างาน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-353174
งาน Yeepeng Lanna International
กำหนดการจัดงาน : วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 17.00 – 20.30 น.
ผู้จัดงาน : มูลนิธิดวงตะวันสันติภาพ
สถานที่จัดงาน: ณ ธุดงคสถานล้านนา ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
การเข้าร่วมกิจกรรม: เสียค่าใช้จ่ายในการเข้างาน 80 USD ลงทะเบียนที่ www.yeepenglanna.net
เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาโครงการตะวันบนดอย
กิจกรรม: เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มทัวร์ในด้านการทำธุรกิจทัวร์และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สัมผัสถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาไทยอย่างถูกต้องเป็นระบบ มูลนิธิดวงตะวันสันติภาพ จึงเป็นผู้ดำเนินการจัดงานลอยโคมยี่เป็ง สำหรับชาวต่างประเทศ และผู้สนใจขึ้น ภายใต้ชื่องาน Yeepenglanna international ปีที่ 2 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 17.00 น. – 20.30 น. ณ ธุดงคสถานล้านนา โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเข้างานทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศท่านละ 80 USD และรับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่าน โดยการร่วมงานของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด จะเป็นบรรยากาศของความเป็นส่วนตัว ไม่พลุกพล่าน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาจากค่าดำเนินการที่เพิ่มขึ้น 5 รายการ คือ บริการรถรับ-ส่ง อาหารขันโตก โคมธรรมชัย 2 ดวง กระทงเล็ก 1 กระทง และของที่ระลึก

ฝากความคิดเห็น ...