การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วม งานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี๊ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี ๒๕๕๕ ของจังหวัดแพร่ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณคูน้ำคือ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแพร่   ได้กำหนดจัด งานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี๊ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ      งานประเพณี “จุดผางปะตี๊ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก”ของจังหวัดแพร่  มีที่มาจากตำนานพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์     ซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ได้บวชเป็นฤาษี และน้อมนมัสการกราบขอสัญลักษณ์จากผู้เป็นแม่ (แม่กาเผือก) เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้บูชา   จึงได้รับฝ้ายเกลียวลักษณะคล้ายตีนกามาเป็นสัญลักษณ์ของแม่กาเผือก  และใช้เป็นไส้ประทีปจุดบูชาทุกวันพระ และต่อมาได้กลายเป็นประเพณีจุดประทีปตีนกา บูชาแม่กาเผือก ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  หรือวันลอยกระทง มาจนปัจจุบัน

กิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองแพร่ การประกวดโคมลอย การประกวดกระทงฝีมือ  การประกวดตีกลองปูจา  การประกวดซุ้มประตูวัด   ขบวนแห่กระทงอันสวยงามและยิ่งใหญ่   การประกวดนางนพมาศ  การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การแข่งขันบอกไฟดอก  การประกวดดนตรีฟรีไสตล์    การแข่งขันเรือ 2 ฝีพาย   การแข่งขันมวยทะเล   การจำหน่ายสินค้า OTOP ของดี 4 ภาค  และการแสดงของศิลปินชื่อดัง พี สะเดิด     โดยในปีนี้  ไฮไลท์ของงาน จะเป็นการตกแต่งประดับโคมไฟตลอดกำแพงเมือง  โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินรอบกำแพงเมืองเพื่อชมวิว และถ่ายรูปกับโคมไฟอันตระการตา

นอกจากงานประเพณีลอยกระทง ที่บริเวณน้ำคือแล้ว ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ยังมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงของเทศบาลตำบลป่าแมต  ณ บริเวณท่าน้ำวัดสุพรรณ อำเภอเมือง จ.แพร่อีกด้วย    กิจกรรมภายในงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลป่าแม่  อาทิ การประกวดขบวนแห่นางนพมาศ  การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ  การประกวดกระทงฝีมือ การประกวดดอกไฟดอก การตกแต่งซุ้มประตูป่า การแสดงดนตรี และกิจกรรมต่างๆ บนเวที

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม งานประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี๊ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี ๒๕๕๕  และขอเชิญชวนนำกระทงที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาร่วมลอยกระทง   นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๔๐   สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

****************************************************

ฝากความคิดเห็น ...