คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ แจแปนฟาวน์เดชั่นและ สถาบันบุนกะแฟชั่น จัดการบรรยายและฝึกปฏิบัติงานออกแบบแฟชั่น

 

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช  ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ร่วมกับแจแปนฟาวน์เดชั่น สถาบันบุนกะแฟชั่น และ Corperation 4d Ltd. จะจัดการบรรยายและฝึกปฏิบัติการงานออกแบบแฟชั่น โดย ทาคาฮาชิ  ฮิโรโกะ นักออกแบบแฟชั่นจาก ประเทศญี่ปุ่น ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ อาคารฝึกปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์


การจัดการบรรยายและการปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่นักศึกษาและผู้สนใจงานออกแบบโดยเฉพาะการออกแบบเสื้อผ้า จะได้รับความรู้จากการเข้าร่วมฝึกปฏิบัติกับทาคาฮาชิ  ฮิโรโกะ ด้วยการออกแบบ   ที่ใช้ผ้าซึ่งถูกจำกัดด้วยสีและขนาด โดยให้เสียเนื้อผ้าน้อยที่สุด หรือไม่เสียเลย

       กำหนดการบรรยาย ช่วงเวลา 10.00 – 11.30 น.   รับจำนวน       200    ท่าน


       การฝึกปฏิบัติการ    ช่วงเวลา 13.00 – 17.00 น.     รับจำนวน     60      ท่าน

       โดยผู้ที่จะสมัครฝึกปฏิบัติการจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางตัดเย็บเสื้อผ้า หรือสามารถออกแบบเสื้อผ้า ทั้งนี้จะต้องเตรียมกรรไกรของตัวเองมาในวันฝึกอบรมด้วย

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่                คุณไชยณรงค์  วัฒนวรากุล คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ 053-944805 ในวันและ           เวลาราชการ หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับวิทยากรได้ที่ http://takahashihiroko.com หรือ  www.jfbkk.or.th

Relate Posts :