ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ชวนสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเมืองเชียงใหม่ 25-29 พ.ย. 2555 นี้ ร่วมเทิดพระเกียรติ และเฉลิมฉลองปีมหามงคล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ ให้ปี 2554 – 2555 เป็นปีมหัศจรรย์เมืองไทย

กิจกรรมตลอดทั้งวัน
25-29 พ.ย. 2555 การจัดแสดงโคมยี่เป็ง โคมล้านนา และโคมไฟหลากสีสัน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน้าศาลแขวงเก่า ข่วงประตูท่าแพ ข่วงประตูเชียงใหม่ ข่วงประตูสวนดอก ข่วงประตูช้างเผือก แจ่งศรีภูมิ แจ่งกู่เฮือง
27-29 พ.ย. 2555 การจัดซุ้มประตูป่า ตามวัดและชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
27-29 พ.ย. 2555 การประกวด และจัดแสดงกระทงลอยน้ำ รอบคูเมืองเชียงใหม่


กิจกรรมภาคกลางคืน
พบกับ ขบวนแห่โคมยี่เป็ง และขบวนกระทงอันวิจิตรตระการตา แต่ละวัน ตามกำหนดการ ดังนี้
26 พ.ย. 2555 การประกวด และขบวนแห่โคมยี่เป็งจากประตูท่าแพถึงห้างพันธุ์ทิพย์ 19.00-22.00 น.
27 พ.ย. 2555 การประกวด และขบวนแห่กระทงเล็ก (กระทงลอยน้ำ) จากประตูท่าแพถึงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจะมีการแห่ไปตามถนน และลอยในแม่น้ำปิง 19.00-23.00 น.
27 พ.ย. 2555 การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง ข่วงประตูท่าแพ 19.00-24.00 น.
27-28 พ.ย. 2555 การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง ข่วงประตูท่าแพ 18.00-24.00 น.
27-29 พ.ย. 2555 เวทีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุขไร้แอลกอฮอล์ 18.00-24.00 น. เวทีข้างสะพานนวรัฐ
28 พ.ย. 2555 การประกวด และขบวนแห่ กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน จากประตูท่าแพถึงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 18.00-24.00 น.
28-29 พ.ย. 2555 การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ แพกลางน้ำหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ 20.00-24.00 น.
28-29 พ.ย. 2555 การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา ลำน้ำปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ 19.00-21.00 น.


กิจกรรมภาคกลางวัน
28 พ.ย. 2555 การประกวดโคมลอย และโคมลอยยักษ์ เทศบาลนครเชียงใหม่ 09.00-12.00 น.
28 พ.ย. 2555 การประกวดกระทงฝีมือ (ใบตอง-ดอกไม้สด) เทศบาลนครเชียงใหม่ 09.00-17.00 น.


กิจกรรมทางศาสนา
27-29 พ.ย. 2555 ประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ตานขันข้าว วัดโลกโมฬี เวลา 09.00-22.00 น.
27-29 พ.ย. 2555 สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลายี่เป็ง พุทธสถานเชียงใหม่ 10.00-23.00 น.
28 พ.ย. 2555 พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ เจดีย์ขาว ขอขมาแม่น้ำปิง หน้าเทศบาล/ท่าน้ำศรีโขง 08.09-10.30 น.
28 พ.ย. 2555 ประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) วัดเมืองสารตหลวง 06.00-20.00 น.

ฝากความคิดเห็น ...