การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทำบุญทุกท่านร่วมประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันเป็งปุ๊ด หรือ วันเพ็ญพุธ  (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ)  ในช่วงรอยต่อเที่ยงคืนวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดสระบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า วัดสระบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดประเพณีตักบาตรพระอุปคุต ในคืนวันเพ็ญพุธ หรือการตักบาตรเที่ยงคืน โดยมีชื่องานว่า  “งานประเพณีฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ดไหว้สาอุปคุตเจ้า” นับเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยภาคเหนือ หรือชาวล้านนา ที่นับวันจะพบน้อยลง โดยวัดสระบ่อแก้ว จังหวัดแพร่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ ได้รื้อฟื้นประเพณีนี้ และจัดขึ้นในจังหวัดแพร่มาเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า ๔ ปี และมีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในครั้งล่าสุด  มีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน  เพื่อรักษาสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยล้านนา และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่

สำหรับการตักบาตรเที่ยงคืน หรือเป็งปุ๊ดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้  ตรงกับช่วงเทศกาลลอยกระทง   ทางวัดสระบ่อแก้วกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตั้งแต่คืนวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (ต่อเช้าวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)   ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด นับเป็นกิจกรรมการทำบุญตักบาตรสร้างทานบารมีในการเริ่มต้นวันใหม่ ตามความเชื่อของชาวเหนือที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันเป็นประเพณีมากว่า ๔๐๐ ปี สันนิษฐานว่าชาวล้านนาได้รับการผสมผสานวัฒนธรรมมาจากชาวพม่า และชาวไทยลื้อ ที่เชื่อว่าพระอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์สาวกที่มีมหิทธิฤทธิ์ สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาที่พญามารมารบกวนพิธีต่างๆ ได้ โดยจะขึ้นมาจากทะเลแปลงกายเป็นสามเณรน้อย ออกโปรดสัตว์ โปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ  หากบุคคลใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะทำให้บังเกิด สิริมงคลแก่ชีวิต เกิดความร่ำรวย ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ แคล้วคลาดจากภัยต่างๆ

กิจกรรมภายในงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. มีการอัญเชิญพระอุปคุตประทับแท่นหน้าองค์ใหญ่ จุดประทีปบูชาพระอุปคุต การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงดนตรีสะล้อซอซึง การแสดงประวัติความเป็นมาของพระอุปคุตเจ้า พิธีสรงน้ำพระอุปคุต ถวายดอกไม้เครื่องสักการะ พิธีตักบาตรพระอุปคุตเจ้า  และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม และสั่งสมทานบารมี เสริมสิริมงคล ร่วมประเพณีตักบาตรพระอุปคุตในคืนวันเพ็ญพุธ ในงาน “ประเพณีฮีตฮอยเป็งปุ๊ด ไหว้สาอุปคุตเจ้า” คืนวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดสระบ่อแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดสระบ่อแก้ว โทร. ๐ ๕๔๕๑ ๑๒๘๑ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗

*****************************************

ฝากความคิดเห็น ...