เปิดงาน “80 พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข”

นายพลากร สุวรรณรัฐ (ที่ 5 จากซ้าย) องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 “80 พรรษา ปวงประชา ร่ม เย็น เป็นสุข” โดยมี นายธานินทร์ สุภาแสน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) เลขาธิการ กปร. และนางสาวอรชร จันทร์วิวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขต และผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555

Related Posts