กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานกาดล้านนา บัวตองบาน สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 25-30 ตลอดช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน กาดล้านนา บัวตองบาน สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมฉลองอาคารอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีนางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายจารึก ปิ่นประภา ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าว

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับงาน กาดล้านนา บัวตองบาน สานสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 ณ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งคนไทยและคนญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์และอาศัยอยู่ร่วมกัน มายาวนาน กำหนดจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 พร้อมร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลชมทุ่งดอกบัวตองบาน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

ทุ่งดอกบัวตอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยแห่งหนึ่ง ทุกปีดอกบัวตองจะเริ่มบานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคม เต็มพื้นที่เกือบ 1,000 ไร่ ปีนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในหลายกิจกรรม ตั้งแต่ช่วงออกพรรษา คาดว่าภาพรวมจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 25-30

ฝากความคิดเห็น ...