การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วม “งานย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร. ๕ เสด็จประพาสเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๕” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ของทุกปี ณ วัดหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว ได้กำหนดจัด “งานย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร.๕ เสด็จประพาสเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๕” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึก และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เยาวชน และประชาชน ได้ทราบถึงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน และยังได้ทราบถึงวัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชนในอดีต และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ทราบอีกด้วย

กิจกรรมภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจะแต่งกายย้อนยุคสมัย ร.๕ ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดสองแคว มีการย้อนอดีตวิถีชีวิตชุมชน (กาดมั่ว) ชิมขนมไทยโบราณฟรี

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วม “งานย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ ร.๕ เสด็จประพาสเมืองตรอนตรีสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๕” ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ วัดหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร. ๐ ๕๕๔๙ ๖๐๙๘ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๑๘, ๐ ๕๔๕๒ ๑๑๒๗


ฝากความคิดเห็น ...