บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ – กรุงเทพ ไปก

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่นต้อนรับลมหนาว บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ เส้นทางกรุงเทพ – เชียงใหม่ ราคา 3,390 บาท (รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว) ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤศจิกายน 2555 และเดินทางในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สให้บริการบินตรงจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกวัน ๆ ละ 6 เที่ยวบิน และจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพ วันละ 5 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บัส 319 ขนาด 138 ที่นั่ง และแอร์บัส 320 ขนาด 162 ที่นั่ง มีบริการห้องพักรับรองผู้โดยสาร (Boutique Lounge) ก่อนขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน โดยมีบริการอินเตอร์เน็ต WIFI Spot อาหาร เครื่องดื่ม และมุมเด็กเล่น โดยออกแบบให้มีสีสัน ดูอบอุ่น ทันสมัย และสะดวกสบาย เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สใกล้บ้านท่าน หรือทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1771 ตลอด 24 ชม.

###

ส่วนสื่อสารองค์กรระดับภูมิภาคและต่างประเทศ

ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

โทร. 0-2265-5670, 0-2265-5677

แฟกซ์. 0-2265-5665

E-mail: regional@bangkokair.com

สำนักงานขายจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Airport Office

โทร. 053-281-519 ext 11/14

แฟกซ์. 053-281-519 ext 18

E-mail: cnxrrpg@bangkokair.com

Town Office (Nimmanhaemin Road)

โทร. 053-289-338-9

แฟกซ์. 053-289-340

E-mail: cnxtopg@bangkokair.com

 

Related Posts