หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการนิทรรศการศิลปกรรมศิลปินรับเชิญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นโดยได้รับเชิญ อาจารย์พรชัย ใจมา มาจัดแสดงนิทรรศการ “ก้าวที่ห้าสู่สายทาง สล่าลานนา”  (Fifth Step to Lanna Artist Way) ระหว่างวันที่ 13-27 ตุลาคม 2555  ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์พรชัย ใจมา ศิลปินชาวเชียงใหม่ ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศน์ศิลป์  โดยกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2548 และรางวัลเกียรติประวัติอีกมากมาย นอกจากเป็นศิลปินอิสระแล้ว อาจารย์พรชัยยังเป็นวิทยากร  อาจารย์พิเศษที่ คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,  โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม เป็นอาจารย์สอนพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รวมไปถึงการเป็นอาจารย์สอนวาดภาพหุ่นนิ่งให้แก่กลุ่มเยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจฝึกหัดวาดภาพ ที่สำนักสงฆ์ฮอมบุญ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นิทรรศการในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมผลงานของอาจารย์พรชัย ใจมา ตั้งแต่ปี 2530- 2555 มาจัดแสดงกว่า 200 ชิ้น เป็นผลงานจิตรกรรม “แบบไทยประเพณี” สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตแบบล้านนาและเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา โดยมีผศ.สมพร รอดบุญ เป็นภัณฑารักษ์  เปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ได้รับเกียรติจากอาจารย์ อินสนธ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศน์ศิลป์  (ประติมากรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2542 มาเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 27 ตุลาคม  2555 ณ หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม) ขอเชิญทุกท่านมาชื่นชมผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๆ  เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์และ วันนักขัติฤกษ์)

ฝากความคิดเห็น ...