ททท. จัดทริป “อยู่น่าน นาน นาน นะ” กับเป้ อารักษ์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ นิตยสาร a day จัดกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวตัวจริงเสียงจริง ร่วมเที่ยวและสนุกกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด 7 Green Ways ในทริป “อยู่น่าน นาน นาน นะ”   โดยมี เป้ อารักษ์” นำขบวนชวนเที่ยวน่าน นาน นาน ในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2555

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ททท. ได้มุ่งมั่นกับบทบาทและภารกิจหลักสำคัญด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมและรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คน ชุมชน ในบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่องเที่ยว โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในที่สุด ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะมีผลโดยตรงต่อวงจรชีวิตของแหล่งท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ จะคงรักษาระดับความนิยมและสามารถแข่งขันกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้อย่างยาวนาน ในปี 2555 นี้  ททท. ได้กำหนดกลยุทธ์รณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว โดยยกเอาพื้นที่หลักของภาคต่างๆ ที่อยู่ในกระแสความนิยมเป็นพื้นที่นำร่องในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป

ทริป “อยู่น่าน นาน นาน นะ” ในครั้งนี้  จึงจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แนวอนุรักษ์  โดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยทำงาน  ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต    ทั้งนี้  ผู้ร่วมทริปทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งบทความ บทกวี หรือแต่งกลอน เชิญชวนให้อยู่น่าน นาน นาน นะ (โดยต้องมีคำว่า “อยู่น่าน นาน นาน นะ” รวมอยู่ด้วย)  และมีเป้ อารักษ์เป็นหนุ่มตัวแทนนักอนุรักษ์ร่วมเดินทางในครั้งนี้ด้วย

ผู้เข้าร่วมทริปทุกคน  จะได้มีโอกาสซึมซับความเป็นน่านชนิดเต็มอิ่มจากคนท้องถิ่น  ได้ชมศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของล้านนา  โดยมีการสอดแทรกเกมส์ไขรหัสคำตอบ และสร้างวิถีการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   ได้บุกเข้าป่าเปิดประสบการณ์ทดลองทำชาเมี่ยงแบบต้นตำหรับ  และที่สำคัญ ได้เต็มอิ่มกับอาหารเหนือแบบขันโตก พร้อมฟังเพลง “อยู่น่าน นาน นาน นะ” จากเป้ อารักษ์   นอกจากนั้นแล้ว รูปแบบการเดินทางของทริปนี้ ไม่ได้จบอยู่แค่การไปแล้วกลับ แต่จะเป็นการต่อยอดรวมพลังคนรุ่นใหม่จัดทำหนังสือ (Booklet) ภายใต้หัวข้อ อยู่น่าน นาน นาน นะรวบรวมการท่องเที่ยวแบบ ‘7 Green Ways’ ใน จ.น่าน พร้อมบทสัมภาษณ์และความรู้สึกของคนที่อยู่น่านมานาน หรือผู้ที่หลงใหลและอยากรักษาเสน่ห์ของเมืองน่านไว้ให้นานที่สุด โดยจะจัดพิมพ์ Booklet แจกพร้อมนิตยสาร a day เพื่อเผยแพร่รูปแบบและวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชุมชนรอบ ๆ ตัวกับผู้อ่านทั่วประเทศในโอกาสต่อไป

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  โทร.054 521118, 054 521119

Related Posts