คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)       จัดการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ  ครั้งที่ 13  ในหัวข้อ “ บ้านสีเขียว   โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth ”   ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555  เวลา  9.00 – 12.00  น. ณ หอนิทรรศการ-ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    ถนนนิมานเหมินท์  (ตรงข้าตลาดต้นพะยอม) อ. เมือง จังหวัดเชียงใหม่โดยการประกวดฯ ในหัวข้อ  ครั้งนี้  “ บ้านสีเขียว โลกสีเขียว Green Living : Saving the Earth””     โดยเนื้อหาจะต้องมุ่งเน้นให้เยาวชน ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เกิดจากแนวความคิด จินตนาการ รวมทั้งประสบการณ์ของตนผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อร่วมจรรโลงโลกของเราให้สวยงามและน่าอยู่ตลอดไป โดยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดดังกล่าวออกมาเป็นผลงานศิลปกรรมในรูปแบบต่างๆ

การแบ่งระดับการแข่งขัน

       1. ระดับอนุบาล                     2. ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3        3.  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม. 3)          5. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

กำหนดการจัดประกวดศิลปกรรม

ขอรับ-ยื่นใบสมัคร                  วันที่  8 – 31  ตุลาคม 2555  ในวันและเวลาราชการ

                                             ณ  คณะวิจิตรศิลป์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวด           วันที่ 5  พฤศจิกายน 2555

วันแข่งขันวาดภาพสด             วันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน 2555   เวลา  09.00 – 12.00 น.

                                         ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                         ถนนนิมมานเหมินท์  (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม)

ประกาศผล                          วันเสาร์ที่  10  พฤศจิกายน  2555    เวลา   16.00 น.

พิธีมอบรางวัล                       วันศุกร์ที่  7  ธันวาคม  2555   เวลา  10.00 – 12.00 น.

 ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ชนะการประกวด       วันที่  7  – 28  ธันวาคม  2555

 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิจิตรศิลป์ ชั้น 2  โทรศัพท์/โทรสาร                     053 – 944805  , 053 – 211724  ในวันและเวลาราชการ  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  31  ตุลาคม 2555 และสามารถดาวโหลดข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครการประกวดฯ    ได้ที่ เว็ปไซด์  www.finearts.cmu.ac.th

…….สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์    ประสานงาน   081-6811421,  หอนิทรรศการฯ  053 – 218280, 053 – 944833

ฝากความคิดเห็น ...