เปิดงาน “Siam Cat Show 2012”

คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา (แถวบน ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Siam Cat Show 2012” งานเดียวสำหรับคนรักแมวกับการประกวดแมวระดับ International ทั้ง 8 เวที โดยมีคุณกิตติมา อุดมสวัสดิ์ (แถวบน ที่ 3 จากซ้าย)  ตัวแทนจาก Royal Canin และคุณณัฐรินีย์ สถิรศิลปิน  (แถวบน ที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหารฟาร์ม Krung Siam Cattery เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันก่อน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัดสิริรัตน์ จันทร์พิลา (เก็ท) โทร. 0-5399-9199 ต่อ 1308 / 08-1531-8787 โทรสาร 0-5399-9122 Call Center 0-2635-1111 E-Mail: jusirirat@cpn.co.th / pr.ho@cpn.co.th Website: www.centralplaza.co.th.

Related Posts