ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พ่อหลวง ในงาน“รวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ขอเชิญพสกนิกรไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมปลุกจิตสำนึกการทำหน้าที่ของคนไทยได้ ในงาน “รวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9” ในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2555 บริเวณ ชั้น G อควาเรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

พบกับ ไฮไลต์ของงานกับกิจกรรม  “120 วินาทีธรรมดีที่พ่อทำ” จากเหล่าศิลปินที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่แต่ละคนได้รับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมแสดงพลังรักพ่อภาคปฏิบัติจากรายการ ธรรมดีที่พ่อทำ, การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์, นิทรรศการและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราชื่อดังแคนและเซน เดอะสตาร์, และพิเศษสุดกับการจำหน่ายเสื้อ “คนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9” เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิธรรมดี

มาร่วมแสดงพลังและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ อันจะช่วยสร้างสังคมไทยให้สงบสุขดำรงและยั่งยืนต่อไป ในงาน “รวมพลคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9” ในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2555 บริเวณ ชั้น G อควาเรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด

สิริรัตน์ จันทร์พิลา (เก็ท) โทร. 0-5399-9199 ต่อ 1308 / 08-1531-8787 โทรสาร 0-5399-9122 Call Center 0-2635-1111 E-Mail: jusirirat@cpn.co.th / pr.ho@cpn.co.th Website: www.centralplaza.co.th.

ยุวดี มณีวรรณ (หญิง)  โทร. 0-5399-9199 ต่อ 1307 / 08-6198-8118 โทรสาร 0-5399-9122  E-Mail: : prom.cm@cpn.co.th / mayuwadee@gmail.com

 

Related Posts