Jirung Retreat ศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวม

จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ เปิดตัว “จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat” 

ศูนย์บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม เชิญสื่อมวลชนชมการแสดง 

เรื่อง “นามะ: กําเนิดตํานาน” เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพแบบธรรมชาติ

 จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat แหล่งเวลเนสเซ็นเตอร์ (Wellness Center) ในการให้บริการสุขภาพรูปแบบ สุขภาพองค์รวม หรือ Holistic Health เน้นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย และล้านนาผสมผสานกับศาสตร์ยุคโมเดิร์น เชิญสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมศิลปะการแสดงในรอบพิเศษสำหรับสื่อมวลชน เรื่อง “นามะ: กําเนิดตํานาน” ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562  เวลา 16.30 น. ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 โดยได้รับเกียรติจากคุณล้วนชาย ว่องวานิช (ประธานกรรมการ จีรัง กรุ๊ป), คุณปุณณะ ว่องวานิช (Resident Manager จีรัง รีทรีท), คุณปาเมลา โปม่าร์ (Master และนักบำบัด), คุณศรัณ สุวรรณโชติ (Art Preformance) กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และร่วมพูดคุยถึงความเป็นมาของการจัดการแสดงในครั้งนี้

 

จุดเริ่มต้นในการทำ จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat คือต้องการให้จีรังเป็นศูนย์การแพทย์ทางเลือก หรือ Complementary and Alternative Medicine โดยมีความหมายว่า “Complementary Medicine”  คือ การแพทย์ทางเลือกที่นำไปใช้เสริมหรือใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน และ “Alternative Medicine”  คือ การแพทย์ทางเลือกที่สามารถนำไปใช้ทดแทนการแพทย์แผนปัจจุบันได้

สามารถจำแนกตามกลุ่มของการแพทย์ทางเลือก ได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. Alternative Medical Systems  คือ การแพทย์ทางเลือกที่มีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัยและการบำบัดรักษาที่มีหลากหลายวิธีการ ทั้งด้านการให้ยา การใช้เครื่องมือมาช่วยในการบำบัดรักษาและหัตถการต่าง ๆ เช่น การแพทย์แผนโบราณของจีน (Traditional Chinese Medicine) การแพทย์แบบอายุรเวชของอินเดีย เป็นต้น

2. Mind-Body Interventions  คือ วิธีการบำบัดรักษาแบบใช้กายและใจ เช่น การใช้สมาธิบำบัด โยคะ ชี่กง เป็นต้น

3. Biologically Based Therapies  คือ วิธีการบำบัดรักษาโดยการใช้ สารชีวภาพ สารเคมีต่าง ๆ เช่น สมุนไพร วิตามิน Chelation Therapy Ozone Therapy หรือแม้กระทั้งอาหารสุขภาพ เป็นต้น

4. Manipulative and Body-Based Methods  คือ วิธีการบำบัดรักษาโดยการใช้ หัตถการต่าง ๆ เช่น การนวด การดัด การจัดกระดูก Osteopathy Chiropractic เป็นต้น

5. Energy Therapies  คือ วิธีการบำบัดรักษาที่ใช้พลังงานในการบำบัดรักษาที่สามารถวัดได้และไม่สามารถวัดได้ในการบำบัดรักษา เช่น การสวดมนต์บำบัด พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล เรกิ โยเร

 ซึ่งทั้งหมดที่ จีรัง รีทรีท – Jirung Retreat ทำขึ้น ก็เพื่อต้องการให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่ายการ และจิตใจ โดยเน้นกลุ่มลูกค้ามีความเคลียดสะสม เช่น นักธุรกิจ, นักบริหาร หรือจะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ชอบทำกิจกรรมชอบออกกำลังกาย กลุ่มผู้สูงอายุ หรือวัยเกษียร และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มผู้ป่วย โรคมะเร็ง ที่ Jirung Retreat เน้นเป็นหลัก

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ที่จัดขึ้น ได้ทำการเชิญสื่อมวลชนร่วมชมการแสดง เรื่อง “นามะ: กําเนิดตํานาน” ที่จะเป็นการนำศิลปะการแสดงเน้นการฟ้อนเจิงแบบร่วมสมัย เพื่อให้มีความตื่นตาตื่นใจ และแปลกใหม่ อีกทั้งมีอัตลักษณ์ในแบบฉบับของ “จีรัง รีทรีท” โดยการแสดงนี้จะคำนึงถึงส่วนประกอบสำคัญที่จะตอบโจทย์แบรนด์ของ “จีรัง รีทรีท” คือการฟื้นฟูร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ ของผู้เข้าร่วมชมผ่านการแสดง ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อให้ความบันเทิงเท่านั้น แต่เป็นอีกแขนงหนึ่งของกิจกรรมภายใต้ “การแพทย์ทางเลือก – Complementary and Alternative Medicine” เพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพแบบธรรมชาติ

Related Posts