กิจกรรมจับรางวัลแจกผู้โชคดีที่ร่วมซื้อแพ็กเกจตามโครงการ 999 บาท ราคาเดียวเที่ยว 3 ซู + 1 สวนฯ ป

พิธีปิด และจับรางวัลกิจกรรม 999 บาท 3 ซู + 1 สวน

“โครงการ 999 เที่ยว 3 ซู + 1 สวนฯ” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่, สวนสัตว์เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเชียงใหม่ ซู อควาเรียม, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้ร่วมกันจัดทำรายการนำเที่ยวพิเศษ “999 เที่ยว 3 ซู + 1 สวนฯ” โดยเริ่มดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี2555 เป็น ปีที่ 3 ของโครงการ ได้จัดโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึง 15 กันยายน 2555 ที่ผ่านมามียอดเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน มียอดร่วมกิจกรรมมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 200 กว่าคน และในปีนี้เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น ด้วยการมอบรางวัลให้กับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรม โดยมีของรางวัลเป็น ไอโฟน 4S จำนวน 1 รางวัล และรางวัลอื่นๆ มูลค่ากว่า 30,000 บาท

ทั้งนี้การจับรางวัลผู้โชคดีได้จัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายน 2555 โดยได้รับเกียรติ จากหัวหน้าส่วนของหน่วยงานต่างๆ ร่วมจับรางวัลผู้โชคดี โดยรางวัลจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ รางวัลประเภทบุคคล ซึ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล และรางวัลประเภทกลุ่ม เป็นรางวัลที่มอบให้แต่ละกลุ่มที่จองเข้ามาเพื่อกระจายรางวัลให้แก่ทุกครอบครัวที่ร่วมรายการ รายละเอียดรางวัลดังนี้ ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.chiangmaiaquarium.com และ www.facebook.com/chiangmaiAquarium

 

1.    รางวัลประเภทบุคค

1.1 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล  ไอโฟน 4S

1.2 รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล  บัตรกิจกรรม Flight of the Gibbon สำหรับ 2 ท่าน

1.3 รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล  บัตรกิจกรรม Snorkeling พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม สำหรับ 2 ท่าน

2.    รางวัลประเภทกลุ่ม

2.1 บัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน

2.2 บัตรเข้าชมพืชสวนโลก 10 รางวัล รางวัลละ 5 ท่าน พร้อมพวงกุญแจพืชสวนโลก

2.3 ของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน      17 รางวัล

 

รายชื่อตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่จับรางวัลผู้โชคดี

1.    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

คุณวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

2.    สวนสัตว์เชียงใหม่

คุณธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

3.    เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

คุณธีรวัฒน์ เนืองนอง ผู้จัดการทั่วไปเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

4.    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คุณนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการขาย

5.    อุทยานหลวงราชพฤกษ์

คุณวิรุมดี อินต๊ะแสน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

 

รายชื่อผู้โชคดีจากการจับรางวัล กิจกรรม 999 บาท เที่ยว 3 ซู + 1 สวน

รางวัลประเภทบุคคล

1.1 รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล  ไอโฟน 4S

ผู้โชคดี          -นางสาวพรทิพย์ แคล้วภัย ผู้โชคดีจากจังหวัดกรุงเทพ

 

1.2 รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล  บัตรกิจกรรม Flight of the Gibbon สำหรับ 2 ท่าน

ผู้โชคดี –   นางสาวอิสราภรณ์  พันลูกท้าว ผู้โชคดีจากจังหวัด เลย

–      นางวาณี หมื่นคำวัง ผู้โชคดีจากจังหวัด พะเยา

 

1.3 รางวัลที่ 3 จำนวน 5 รางวัล บัตรกิจกรรม Snorkeling พร้อมบัตรเข้าชมเชียงใหม่

ซู อควาเรียม สำหรับ 2 ท่าน

ผู้โชคดี          -นางสาวธิติมา นมรัตน์ ผู้โชคดีจากจังหวัด ราชบุรี

-นางพัดมับ เมืองชัย ผู้โชคดีจากจังหวัด น่าน

-นางอำไพ สายตา ผู้โชคดีจากจังหวัด น่าน

-นางสุดใจ คนกลาง ผู้โชคดีจากจังหวัด น่าน

-นายสุดจริต นมรัตน ผู้โชคดีจากจังหวัด เชียงใหม่

 

รางวัลประเภทกลุ่ม

2.1 บัตรเข้าชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน

-นางสาววราพร

                             -นางสาวมันตรา

-นางสาวจินตนา

-นายกำพล

-นางสาวอริสา ธีรทร

-คุณนวรัฐ

-คุณกัลยา

-คุณรุจิพรรณ มหานนท์

-คุณธนพรรณ

-คุณสุวภัทร

             2.2 บัตรเข้าชมพืชสวนโลก 10 รางวัล รางวัลละ 5 ท่าน พร้อมพวงกุญแจพืชสวนโลก

-คุณณัฐวุฒิ

-คุณสุภาพร  ทองมา

-คุณกรรญาวี

-คุณกมลวรรณ

-คุณประเสริฐ

-คุณกิจ

-คุณจินตนา

-นายลือชัย วงค์จันทร์

-นายทวีวงค์ วิชัยอุรุโรจฯ

-คุณนวลพร

             2.3 ตุ๊กตาที่ระลึกงานพืชสวนโลก 4 รางวัล

                             -นายสหชัย

                             -นางสาวเรืองทิพย์ เกียรติวัฒนพงษ์

                             -นางสาวรัตนา

                             -นายจักรเทพ

            2.4 ตุ๊กตาที่ระลึกสวนสัตว์เชียงใหม่ 4 รางวัล

                             -นายบรรหาร

                             -KAREN CHANG

                             -นางสาวนภัสนันท์ ภัทรฉัตรประกร

                             -นายจีรทีป เตสุชาตะ

            2.5 ตุ๊กตาที่ระลึกเชียงใหม่ ซู อควาเรียม 4 รางวัล

                             -คุณอาทิชา

                             -คุณหน่อย

                             -คุณถกลสุข อำสกุล

                             -คุณไอซ์

           2.6 รางวัลชุดของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ 5 รางวัล

                             -ประไพพิศ ศรีเมฆ

                             -ดุษฎี บวรผดุงกิตติ

                             -วีระศักดิ์ บูรณสันติกุล

                             -ศิริพร อมฤทธิ์ตานนท์

                             -พิบูลพา ไชยวัณณา

 

Related Posts