เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย madiFESTO 2012 “ โดย Media Arts and Design มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2555


เปิดงานนิทรรศการวันที่ 28 กันยายน 2555

ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เทศกาลปฏิบัติการทางวัฒนธรรมร่วมสมัย “madiFESTO2012  นำเสนอผลงานสื่อศิลปะ การออกแบบสื่อ สื่อสารสนเทศ และปฏิบัติการในชีวิตประจำวันในฐานะสื่อ ผ่านปฏิบัติการและเทคนิคในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายและล้นหลาม   เทศกาล madiFESTO จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2009 โดยจัดแสดงงานสื่อเชิงวิจารณ์ ที่มุ่งเน้นการมองประเด็นเรื่องราวรอบตัวที่อาจเป็นประโยชน์ หรืออาจ เป็นปัญหาในสังคมร่วมสมัย ด้วยสายตาที่ไม่ได้ผูกยึดอยู่กับกรอบชุดความรู้ใดเป็นการเฉพาะ แต่ผสมผสานความรู้ความเข้าใจ ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อสร้างสรรค์งานสื่อเชิงวิจารณ์รูปแบบต่างๆ ในฐานะกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสัมพันธ์และเป็นประโยชน์หรือไม่ ต่อสังคมสาธารณะและปัจเจกชนมนุษย์


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Relate Posts :