ต้นกล้าแห่งความดี ถวายแด่พ่อแห่งแผ่นดิน “วันเยาวชนแห่งชาติ 2555”

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2555” เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาชาติ และห่วงแหนอนุรักษ์วัฒนธรรม พร้อมบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสัคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการจัดประกวดหนุ่ม-สาวรุ่นใหม่ “ต้นกล้าแห่งความดีถวาแด่พ่อแห่งแผ่นดิน” การประกวด Young Cover Dance Contest 2012 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแสดงจากเยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2555 ณ ชั้น 1 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่ จำกัด

สิริรัตน์ จันทร์พิลา (เก็ท) โทร. 0-5399-9199 ต่อ 1308 / 08-1531-8787 โทรสาร 0-5399-9122 Call Center
0-2635-1111 E-Mail: jusirirat@cpn.co.th / pr.ho@cpn.co.th Website: www.centralplaza.co.th.

 

Related Posts