“กลุ่มเซ็นทรัล เชียงใหม่ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี 2562”

16 เมษายน 2562 : บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย คุณธนัชชพร พงษ์เย็น หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลกรุ๊ป จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล และพนักงาน  ร่วมสืบสานประเพณีขบวนแห่สระเกล้าดำหัวกับเหล่าข้าราชการองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และสื่อมวลชน  ในพิธีสระเกล้าดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่  คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามแบบล้านนา เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ประจำปี 2562 โดยมีการจัดริ้วขบวนสวยงาม และเน้นการแต่งกายในแบบล้านนาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับงานเทศกาลที่จัดขึ้นและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ให้คงอยู่สืบไป ในขบวนแห่มีการจัดนำพานพุ่ม พานขันดอก พานเทียน น้ำขมิ้นส้มป่อย ซึ่งถือเป็นเครื่องสักการะแสดงถึงความเคารพนพน้อมต่อพ่อเมืองเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นในการสร้างสัมพันธภาพอย่างแน่นแฟ้นกับชุมชนในท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมนี้  ที่ช่วยส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา  อีกทั้งยังเป็นนโยบายหนึ่งของทางบริษัท ที่จะร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างยั่งยืน

Related Posts