เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัย และเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

รับบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

#เซ็นทรัลทำ #CentralGroup
#บริจาคจัดซื้ออุปกรณ์และสิ่งของเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า #เชียงใหม่

ฝากความคิดเห็น ...