Lanna Health Fair 2012

สวัสดีครับ วันนี้CMTT มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากผู้อ่านทุกท่านครับ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน “Lanna Health Fair 2012’ พบการตรวจสุขภาพฟรี เช็คสุขภาพดวง จำหน่ายสินค้าสุขภาพดีนาทีทอง และการจำหน่ายสินค้า/บริการ ด้านสุขภาพ ตลอดจนการแสดงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมล้านนา  เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2555 เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Related Posts