เมื่อศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 18.00 น. มีการเปิดงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Closeness> Magnet< Distance ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์อุทิศ อติมานะ อาจารย์จากสาขาวิชาสื่อศิลปะและออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และชวนคุยกับศิลปิน  ถาม-ตอบเกี่ยวกับผลงานของแต่ละคน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ชมผลงาน และศิลปิน  รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนะคติ  ขยายความคิดในประเด็นต่างๆ จากผลงานที่จัดแสดงของศิลปิน อันเป็นประโยชน์ต่อนักรียน นักศึกษา ศิลปิน และคนที่สนใจใน

นิทรรศการนี้เป็นการรวมตัวของศิลปินทั้งหมด 6 คน จากประเทศไทย อเมริกา และ เยอรมนี ที่มีแนวคิดของนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของสังคมเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมป๊อบปูล่า ที่มีในทุกหนทุกแห่งของสังคม  ผลงานที่นำมาจัดแสดงของ มีผลงานจิตรกรรมของ ชัชวาล นิลสกุล อาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ Miriam Noske ศิลปินจากลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา, ผลงานภาพถ่ายกับจิตรกรรม โดย Julia Schwadron ศิลปินจากนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา , ผลงานภาพถ่าย โดย Menno Aden ศิลปินจากประเทศเยอรมัน และผลงานประเภทศิลปะแบบจัดวางกับงานวีดีโอ โดย คมสัน หนูเขียว และ นิธิพัฒน์ หอยสังข์ทอง อาจารย์จากสาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าคุณทหารลาดกระบัง

นิทรรศการจะจัดแสดงวันนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินทร์ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม) ขอเชิญทุกท่านมาชื่นชมผลงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๆ  เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (หยุดวันจันทร์และ วันนักขัติฤกษ์)

—————————————————————————————————————————

หอนิทรรศการฯ โทรศัพท์ / โทรสาร  053-218280   www.facebook.com/cmuartcenter.chiangmai

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ฝากความคิดเห็น ...