สวัสดีครับวันนี้CMTT  มีงานดีๆมาประชาสัมพันธ์กันครับ งาน “ย่านการค้าพาณิชย์ บ้านฮ่อ ถ.ฮาลาล” Halal Street Fair  at Chareunprathed rd. Soi1- Night Barzar วันที่ 7-9กันยายน 2555นี้ ปิดถนนทั้งซอย1 ถ.เจริญประเทศ (ซอยข้าง ส.การค้า ไนท์บาร์ซา) ชม ชิม ช็อป สินค้าฮาลาล-มุสลิมกว่า100 ร้านค้า และการแสดงตระการตาที่หาชมได้ยาก…พิธีเปิดวันที่ 7 กย.เวลา 14.00 น. ใครสนใจก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวชมได้นะครับ

*ป.ล. “ฮาลาล”  เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา ดังนั้น เราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ เราสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ว่าเป็น “ฮาลาล” หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา “ฮาลาล” ที่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นสำคัญ

 “เครื่องหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล”


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ฝากความคิดเห็น ...