มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี จัดงานแถลงข่าวโครงการ Erasmus +Capacity Building in Higher Education ภายใต้กรอบ การดำเนินงานโครงการ “SUatainable developmeNt Smart Agriculture Capacity:SUNSpACe” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

 

ฝากความคิดเห็น ...