Human of Chiangmai ป้าเพชร “ขวัญใจคนยาก”

??แกงถุงละ 10 บาทยังมี!! ที่ร้านป้าเพชร??

ป้าเพชรคือคนที่ทำหน้าที่ทุกอย่างในร้านทั้งตื่นแต่เช้าขึ้นมาทำแกงเป็นแม่ครัว ตักแกงใส่ถุง รวมทั้งการเป็นคนขาย เรื่องที่น่าสนใจคือยังไงๆป้าก้ไม่ยอมขึ้นราคา เรื่องของป้าจะเป็นมายังไง….ดูสิ จบ.

พิกัดร้านป้าเพชร : ตรงข้ามวัดโป่งน้อย

Related Posts