วิ่งรามาธอนการกุศล “ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน” (Moving Forward Mini Marathon)

มาแล้วจ้าาา กิจกรรมงานวิ่งรามาธอนการกุศล “ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน” (Moving Forward Mini Marathon)

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 05.00-08.00

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย บริษัท เดอะ นิว คอนเซปต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป พันธมิตร นักลงทุน ลูกค้า ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ

3. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รพ.สวนดอก)

เราร่วมออกกำลังกายและทำบุญด้วยกันน้าาาา


 

Relate Posts :