Warmup mini marathon KAN RUN 2018

Warmup mini marathon KAN RUN 2018

16 ธันวาคม 2561 จ.เชียงใหม่ วอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ จัดการแข่งขันวิ่ง “Warmup mini marathon KAN RUN 2018” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในบรรยากาศยามเช้าสดใส ท่ามกลางนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ระยะทาง 10 กม. และระยะทาง 4 กม. ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน มอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ห้องเบอร์ 20

โดยทางตัวแทนผู้จัดการแข่งขัน “Warmup mini marathon KAN RUN 2018” ได้มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ห้องเบอร์ 20 เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา ประธานอนุกรรมการกองทุน เป็นตัวแทนรับมอบ


#คันรันวิ่งบุญ #KANRUN2018


Warmup mini marathon KAN RUN 2018

Warmup mini marathon KAN RUN 2018
Warmup mini marathon KAN RUN 2018


Warmup mini marathon KAN RUN 2018

Warmup mini marathon KAN RUN 2018

Warmup mini marathon KAN RUN 2018
Warmup mini marathon KAN RUN 2018

Relate Posts :