คุ้มเสือ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ที่หลายจังหวัดของประเทศไทยได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี และซึ่งปีนี้คุ้มเสือ ได้ย้อนเอาเอกลักษณ์ของกระทงสมัยดั้งเดิม ที่เรียกว่า “กระทงกาบกล้วย” เป็นกระทงที่ทำมาจากกาบกล้วยเพียงเท่านั้น ทำให้ลูกค้าที่ได้มาทำกระทงที่คุ้มเสือได้สัมผัสถึงเสน่ห์ของกระทงสมัยดั้งเดิมแต่บรรพบุรุษ สำหรับลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการที่คุ้มเสือ แม่ริม จะได้ทำเวิร์คช็อป ทำกระทงกาบกล้วยฟรี

“STORY กระทงกาบกล้วยของ Tiger Kingdom Chiang Mai คุ้มเสือ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”  Tiger Kingdom Chiang Mai คุ้มเสือ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนทุกท่านมาลอยกระทงด้วยหลัก 3R คือ
> R1 REDUCE ลดปริมาณตกแต่งน้อยๆแต่พองามประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะคะ
> R2 REUSEต้นกล้วย 1 ต้นสามารถทำกระทงได้หลายอัน ไม่สินเปลืองทรัพยากรธรรมชาติค่า
> R3 RECYCLE กระทงทำจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ไม่ทำลายธรรมชาติค่ะ


📢📣 Free Loy Krathong Workshop! 🎉🙏 Join us for Loy Krathong Festival (21-23 November) and we will teach you how to make your own Krathong to float on our pond or to take away! Be part of our special culture! 😍✌️🎆

Connect with us!
💻Website: www.tigerkingdom.com
📷Instagram: TigerKingdom_ChiangMai
🐦Twitter: @TigerKingdom_TH
🎥YouTube: Tiger Kingdom Thailand

ฝากความคิดเห็น ...