เปิดงาน “STUDY IN THE USA”

นางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “STUDY IN THE USA” สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมพบกับเจ้าหน้าที่แนะนำการศึกษาจาก 18 สถาบันชื่อดัง ทั้งระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท การสมัครทุนการศึกษา ในงาน “STUDY IN THE USA” ครบจบที่เดียว ทั้งเรื่องเรียน เรื่องขอวีซ่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ยู นิมมาน สี่แยกรินคำ

#STUDYINTHEUSA #สำนักงานทูตพาณิชย์สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย #สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย #สถานทูตอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่

Related Posts