ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จัด “อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561” เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยพนักงาน และลูกค้า เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 12 – 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561  

นำทีมโดยคุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นผู้อำนวยการควบคุมการดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพทั้งพนักงานและลูกค้าในอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด รวมถึงซักซ้อมการอพยพหนีไฟอย่างเป็นระบบภายใต้คำแนะนำที่ถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ร้านค้าภายในศูนย์การค้า และสร้างความเชื่อมั่นในด้านระบบความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่อไป

 

ฝากความคิดเห็น ...