หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน “เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน” 21-23 กันยายน 2561 ณ Event Hall B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

พิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561  ณ Event Hall B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ Event  Hall B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายศรชัย อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ Event Hall B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอน ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์…ชีวิต แม่ฮ่องสอน” ที่โดดเด่นของจังหวัดหวัดแม่ฮ่องสอน จากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 20 คูหา พบกับการออบบูธเที่ยวชมวิถีชีวิต การช้อปสินค้า OTOP นวัตวิถี ชิมอาหารพื้นเมือง การแสดง 6 ชนเผ่าของชาวแม่ฮ่องสอน แพ็คเกจท่องเที่ยว และการลุ้นรางวัลทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2561

วัตถุประสงค์การจัดงานนี้ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 35 หมู่บ้าน ลักษณะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยแต่ละหมู่บ้านต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในลักษณะของเครือข่ายแอ่งท่องเที่ยว เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ  ฐานราก ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แม่ฮ่องสอนRelate Posts :