ตลาดนัดฟ้าเพียงดาว

ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากชุมชน เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่ ของหมู่บ้านแม่แมะและหมู่บ้านปางเฟือง พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 40 ร้านค้า พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม

วันที่ 20 กันยายนนี้ ที่ตลาดนัดฟ้าเพียงดาว หน้าธกส. อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ฝากความคิดเห็น ...