New Experience Art Exhibition From Vietnam to Thailand

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมผลงานและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ New Experience Art Exhibition From Vietnam to Thailand ในระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2555 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     พิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. ค่ะ ใครสนใจอยากชมผลงานศิลปะจากเวียดนาม ขอเชิญไปชมได้ตามวันและเวลาดังกล่าวนะคะ แล้วท่านจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ กลับไปค่ะ ^^

Related Posts