ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่ หมู่บ้านดอยสันเกี๋ยง

ในงานพบกับผลิตภัณท์ชุมชนหมู่บ้านดอยสันเกี๋ยง ชมนิทรรศการสาธิตผลิตภัณท์สินค้า OTOP และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่ หมู่บ้านดอยสันเกี๋ยง

วันที่ 17 กันยายน ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านดอยสันเกี๋ยงหมู่ 17 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญช๊อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านดอยสันเกี๋ยงและบ้านแม่ปาน ในงานตลาดนัดชุมชน

วันที่ 20-21 ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

ฝากความคิดเห็น ...