“ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน” รวมพลังปลูกคนละกล้าเพื่อป่าแม่กำปอง

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ผู้นำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการโหนสลิง เหินเวหาแห่งแรกในประเทศไทย จัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชื่อโครงการ “ปลูกคนละกล้า เพื่อป่าแม่กำปอง” ร่วมกับหมู่บ้านแม่กำปอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จิตอาสา และสื่อมวลชน โดยร่วมกันปลูกป่าจำนวน 2,250 ต้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

บรรยากาศในงานมีหมอกปกคลุมทั่วพื้นที่ ทำให้อากาศสดชื่นเย็นสบาย แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมปลูกป่า ในครั้งนี้มีทั้งพี่น้องชาวแม่กำปอง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตัวแทนการค้าด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาชาวไทยและชาวต่างชาติ สื่อมวลชน และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ รวมกว่า 100 คน รวมพลังปลูกต้นไม้  ณ ดอยม่อนล้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ ในการดูแลของอุทยาน แห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง และอุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นแหล่งต้นน้ำ ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนเชียงใหม่อีกด้วย

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน


ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ 2 ใน 3 ของกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งโครงการต่อไปเป็น “โครงการ ปลูกป่าโกงกาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ ในปีนี้ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ปลูกป่ารวมทั้งสิ้น 20,275 ต้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การปลูกป่าไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์ให้กับไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน แต่เรามีเป้าหมายระยะยาว คือการอนุรักษ์ และเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต  สร้างความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป


ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน มีเป้าหมายระยะยาวที่จะเพิ่มพื้นที่ผืนป่าของเมืองไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม www.flightofthegibbon.com/th/conservation

 

Relate Posts :