TEDxChiangMai 2019 จัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ “Shake and Shift …” ในวันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มุ่งเน้นการ “Shake” หรือการเขย่าที่ทำให้เกิดการ “ตื่นรู้” ทั้งทางความคิด มุมมอง บทบาทและหน้าที่ จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สามารถ “Shift” คือ ยกระดับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวสังคม ชุมชนและระดับประเทศจนถึงระดับโลก โดยเชื่อมโยงให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและในท้ายที่สุดเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
TEDxChiangMai 2019 ในครั้งนี้ได้สนับสนุนส่วนรวมกับชุมชนท้องถิ่น การมีเพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีในการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะสไตล์ TEDx ตลอดจนก่อให้ เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกันเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ ความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศิลปะตลอดจนกิจการที่เป็นเอกลักษณ์  อันควรค่าแก่การอนุรักษ์  รวมถึงการประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Speaker ชื่อดัง รายนามต่อไปนี้ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณบัณรส บัวคลี่ นักขับเคลื่อนทางสังคม, คุณจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนรางวัลซีไรท์ที่อายุน้อยที่สุด, ดร.จิตติ์พร เครือเนตร รองประธานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี บจก. พีทีที โกลบอล เคมิคอล, คุณเมทินี กิ่งโพยม นางแบบนักแสดงและเมนเทอร์, คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินผู้เปลี่ยนแปลงสังคม, คุณแคทลียา มอริส อดีตนักกีฬาปีนเขาทีมชาติไทย, คุณช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา ผู้คร่ำหวอดในวงการกัญชาไทย, คุณนัตวิไล อุทุมพฤกษ์พร วิศวกรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี จากประเทศอังกฤษ, คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี, รศ.ดร.พลอยศรี โปราณานนท์ นักวิจัยด้านมนุษยวิทยาและการท่องเที่ยว, อ.สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักสำรวจหญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมสำรวจขั้วโลกเหนือ-ใต้, คุณโยชิมิ โฮริอุจิ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคาราวานสอนหนังสือ, คุณยุจเรศ สมนา นักออกแบบและผู้ประกอบการเพื่อสังคม, อ.ดร.วรธิดา ไชยปะ นักวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณนาดีน เฟอร์ริส ฟรานซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จากประเทศไอร์แลนด์, อ.ดร.สรชา เดชะอำไพ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.เดอไค ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากประเทศฮ่องกง นอกจากนี้ยังมีการแสดง “Energy Diary 2” โดยคุณนท พนายางกูร, กลุ่ม ReOrientate จากประเทศฮ่องกง และการแสดง “ซารางเฮ” โดย Embrace Studio และแดนซ์สตูดิโอ จากจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจอีกมากมาย
TEDxChiangMai 2019 มีองค์กรพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ ความเปลี่ยนแปลงในการนำความคิดและกิจกรรมต่างๆ มารวมไว้ภายในงานเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในงานมากขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science and Technology Park Chiang Mai University: STeP) ชีวาแคร์ คลินิกบริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด (ChivaCare Medical and Physical Therapy Clinic), บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, บริษัท. บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), บริษัทแอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริติช เคาน์ซิล(ประเทศไทย), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์ วิส จำกัด, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ChiangMICE),  มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, และบริษัทวีซายน์ มีเดีย จำกัด
ขณะนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตร ได้ ทาง
โดยมีราคาตามประเภทบัตรต่างๆ ดังนี้
  •       บัตรทั่วไปราคา 1,200 บาท
  •       บัตรผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย/อาจารย์ ครู/ ราคา 1,000 บาท
  •       บัตรนักเรียนนักศึกษา/ ราคา 700 บาท
  •       บัตรผู้มีอุปการคุณ ราคา 2,800 บาท
2. NSP Inno Store ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่)
  • ซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลดในการซื้อบัตรทุกประเภท 20% จากราคาเต็ม
  • ระยะเวลาในการจัดจำหน่ายบัตร ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562
3. The Booksmith
  • ซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลดในการซื้อบัตรทุกประเภท 20% จากราคาเต็ม
  • ระยะเวลาในการจัดจำหน่ายบัตร ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tedxchiangmai.com และ Facebook #tedxchiangmai #tedxchiangmai2019 ติดต่อ คุณชัชชญา พงษ์โสภา (ลูกแก้ว)
โทร. 08- 1595- 9061 E-mail: Chatchaya@tedxchiangmai.com
คุณสุชาวดี พูลภักดี(โบว์ )
โทร. 09- 8693- 2965  E-mail: Suchawadee@tedxchiangmai.com
เกี่ยวกับ TEDxChiangMai
TEDxChiangMai เป็นองค์กรอิสระที่จัดงานสัมมนาประจำปี ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของ TED ซึ่งTED ย่อมาจากเทคโนโลยี (Technology) สาระบันเทิง (Entertainment) และการออกแบบ (Design) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ (ideas worth spreading) มีรูปแบบของการจัดงานเป็นการรวบรวมกลุ่มนักคิดและนักปฏิบัติในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ให้มาร่วมแบ่งปัน เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง จุดประกายทางความคิด การลงมือทำ และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ ด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้
TEDxChiangMai ได้จัดงานลักษณะดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบันโดยคณะทำงานทั้งหมดเป็นผู้อาสาสมัคร ที่มีความหลากหลายทางอายุ เพศ การศึกษา และเชื้อชาติอีกทั้งผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวยังมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ทั้งในกลุ่มของชาวไทย และชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย นักท่องเที่ยว ตลอดจนระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

ฝากความคิดเห็น ...