80 พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดงาน “80 พรรษา เฉลิมขวัญพระแม่ฟ้า เทิดไท้องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2555 ณ ชั้น G และลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

     โดยในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ดังนี้ค่ะ

– นิทรรศการ “80 พรรษา เฉลิมฉัตรวัฒนา เทิดไท้พระแม่ฟ้าแผ่นดิน” เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวพระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

– ซุ้มลงนามถวายพระพร เพื่อให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้มีโอกาสถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา

– นิทรรศการ “ศิลปาชีพล้ำเลอค่า ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” เป็นการสาธิตการทำงานศิลปาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น

– พบกับประติมากรรมเทอดพระเกียรติ ที่ถูกประดับตกแต่งด้วยผ้าไทยลวดลายต่างๆ อย่างวิจิตรงดงามตระการตา และร่วมบันทึกภาพกับซุ้มประติมากรรมนกยูง “วิจิตร พัตราภรณ์ แห่งสยาม”

– การแสดงแฟชั่นโชว์ “อัตลักษณ์ผ้าไทย งามล้ำค่า สู่สากล” จากนายแบบ – นางแบบ ชั้นนำของเมืองเชียงใหม่

– การประกวดเทพบุตร และธิดาผ้าไทย เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2555

– การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค เทิดพระเกียรติ อาทิเช่น เซิ้งดีดไห, ฟ้อนขันดอก, รำอวยพร, รำมโนราห์, เซิ้งกระหยัง, ซำเปง, เซิ้งตังหวาย, รำซัดชาตรี, ฟ้อนวี, ฟ้อนภูไท, รำกลองยาว ฯลฯ

– ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ลานน้ำพุชมดอย ในเวลา 19.00 น.

การจัดกิจกรรมที่หลากหลายในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ CMTT ก็ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ

Related Posts