นวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8

    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน นวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8 “Inno Go Inter” ในระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2555 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยพิธีเปิด จะมีขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 15.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับนวัตรกรรมอย่างหลากหลายเหมือนเป็นตลาดนัดแห่งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้เพื่อนำไปพัฒนาองกรณ์ของตัวเอง ผู้ประกอบการหรือผู้ที่คิดจะเริ่มธุรกิจของตัวเอง ห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดนะคะ ไปแล้วอาจจะได้ไอเดียดีๆ มาพัฒนาธุรกิจของเราก็ได้ค่ะ ^^

Related Posts