นิทรรศการ “แพร่…เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไทย เทิดไท้องค์ราชินี”

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมเรียนรู้ตำนาน “เมืองแป้ แห่ระเบิด” ในงานมหากรรมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน “แพร่…เสน่ห์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไทย เทิดไท้องค์ราชินี” ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณวงเวียนพรหมวิหาร 4

     นางสาวภัทรอนงค์  ณ เชียงใหม่  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ กล่าวว่า ด้วยทางจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ภายใต้ชื่องาน “แพร่…เสน่ห์มรด วัฒนธรรมล้านนาไทย เทิดไท้องค์ราชินี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 และเพื่อสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดยกิจกรรมภายในงานระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2555 จะเป็นการจัดนิทรรศการ ซึ่งแบ่งเป็น 6 โซน คือ โซนอาหาร โซนผ้า โซนซะป๊ะของดี โซนท้าพิสูจน์ โซนสุขก๋าย สบายใจ๋ และโซนดนตรีม่วนล้ำ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการหอศิลป์เมืองแพร่ กับกิจกรรม “เสน่ห์ผ้าแพรเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน”  การแข่งดนตรีพื้นเมือง   กาดมั่วโบราณ และกิจกรรม “แพร่อวดเก่า…เสน่ห์ย้อนยุคปี 2500” จะมีหนังกลางแปลงย้อนยุค (พากษ์สด) มาให้ชม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายเลยค่ะ

และเพื่อเป็นการให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำนาน “เมืองแป้  แห่ระเบิด” แก่ผู้ที่สนใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ จึงได้ร่วมจัดนิทรรศการเล่าตำนาน “เมืองแป้แห่ระเบิด” ภายในงานนี้ด้วย โดยนิทรรศการนี้ จะบอกเล่าถึงความเป็นมาที่แท้จริงของตำนานนี้ โดยมีภาพถ่าย คำบรรยาย และคำบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง มาอ้างอิงด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 054-521118 และ 054-521127 ค่ะ

Related Posts