บริษัท หวงฟู่หลง ศิลปวัฒนธรรม จำกัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานเชียงใหม่ และองค์กรผู้ร่วมสนับสนุน จัดแถลงข่าวการจัดงาน “Chiang Mai Culture Art and Design Festival 2017″ (Chiang Mai CAD Festival 2017) ครั้งที่ ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจทางการค้า การลงทุนสินค้าด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมศิลปิน ช่าง ปราชญ์ชาวบ้านให้มีทุนสืบสานศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561 ณ ลานเนินนุ่ม (ชมรมขี่ม้ากองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ กรมการสัตว์ทหารบก) ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า

ฝากความคิดเห็น ...