เปิดการแข่งขันชงกาแฟ “Thailand AeroPress Championship 2017”

เปิดการแข่งขันชงกาแฟ “Thailand AeroPress Championship 2017”

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา นายวัลลภ ปัสนานนท์ นายกสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่ง

ประเทศไทย หรือ Specialty Coffee Association of Thailand ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ

แข่งขันชงกาแฟ “Thailnd AeroPress Championship 2017” โดยมี นางสาวสมปรารถนา พรหม

ลังกา ผู้จัดการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน ณ ชั้น

1 อาคาร A ผู้จัดการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

[wpgmza id=”230″]

Related Posts