รีวิวเชียงใหม่ร่วมปลูกป่าในโครงการปลูกป่าประชารัฐ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้, ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน, อำเภอดอยสะเก็ด, หน่วยปฎิบัติการเฉพาะกิจชุดผาลาด, หน่วยป้องกันรักษาป่าเชียงใหม่ที่ 23 (ดอยสะเก็ด), โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง, สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด, ชุมชนป่าเมี่ยง, หน่วยงานภาครัฐ, บริษัทเอกชน, นักข่าว และจิตอาสา

 

ฝากความคิดเห็น ...